top of page

Hva er kognitiv terapi?

Lær om metoden jeg bruker i samtaler

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi (CBT) er en godt dokumentert behandlingsmetode for ulike psykiske helseproblemer og retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

 

Mennesker som sliter med angst eller depresjon har en strøm av ubehagelige tanker. Tankene kan virke troverdige og kan være bygget på virkelige hendelser, men er ofte overdrevne, delvis ugyldige og kan ha innhold som hindrer deg i å gjøre det du egentlig har lyst til. Mål i terapien er å få innsikt i egne tankeprosesser slik at man kan oppnå ønsket endring i sitt liv. 

 

Kognitiv terapi bygger på samarbeid. En kognitiv terapeut er aktiv i samtalen, gir psykoedukasjon, forklarer og stiller mange konkrete spørsmål knyttet til den kognitive terapeutiske tenkningen. Sammen med terapeuten lager man en prioritert liste over utfordringer man ønsker å jobbe med, og ser på situasjoner som vanligvis knyttes til disse. Gjennomgang av slike situasjoner avdekker hva slags følelser som blir satt i sving, hvilke typiske tanker som trigger disse følelsene og hva man kan gjøre for å mestre dette. 

Vennlig samtale
bottom of page