Psykologene

Behandlerne tilknyttet Institutt For Kognitiv Terapi er psykologspesialister og er medlemmer av Norsk Psykologforening (NPF). Vi forplikter oss til Etiske prinsipper for nordiske psykologer, som omhandler kompetanse, ansvar, integritet og respekt for klientens rettigheter og verdighet.

Samlet har psykologene erfaring fra blant annet arbeid innen psykisk helsevern, statlig og kommunalt barnevern, skole og kriminalomsorg. Ved behov vil vi kunne være behjelpelige med å finne psykologhjelp utenfor vårt eget nettverk.