Pris og betingelser

Ordinære samtaler med psykolog har en varighet på 45 min. 15 min. settes av til forberedelse og etterarbeid. Pris pr. time: kr. 1.050,-. Timesats er også utgangspunkt for beregning av kostnader knyttet til utforming av rapporter, epikriser og brev, telefoner og annet klientrelatert arbeid.betingelser

Pris på veiledning, undervisning og kurs etter avtale.

Utgifter knyttet til behandling dekkes av klienten, forsikringsselskap, arbeidsgiver eller andre denne har inngått avtale med.

Avbestillinger innen 48 timer før timen faktureres ikke. Andre avbestillinger og timer som ikke benyttes, faktureres etter ordinær takst.

Du kan betale med kort.